dzienn: (BLR)

/некаторыя за мяне турбуюцца, дый проста яно таго варта/

Як бачыце, на свабодзе. Хаця быў і нарываўся паводзіў сабе як свабодны чалавек) Як сказала адна дзяўчына, заўважыўшы што на мне за майка (ну не заўважыць было й немагчыма :) ) -
- Не, не палімся ;)

Тэлефон зноў сеў, маіх фотак ня будзе - дый навошта. Там былі Паша -Стрэнджэр, там Тоха-бай Матолька, там куча прэсы.

Проста караценькія пару замалёвак пэрсанальных:- Молодые люди, освободите, перейдите туда, здесь запрещено находиться (група таварышчаў у трэніках і кепках, з навушнікам у вухе)
- Кем запрещено, почему запрещено? (мужык у чорным пінжаку й бел-чырвонай майцы, з навушнікам у вухе. і яшчэ некалькі нармальных людзей)
- Мы с милиции, у нас здесь спецмероприятие проходит, разве вы не видите?
- Ну во первых я не віжу што вы с міліціі.
- эммм...
- У мяне вон тожа штука ў вухе, і што?
- То есть Вы не верите, вам показать, да?.. (той што прадстаўляе групу таварышаў у трэніках, з самым чалавечым тварам і культурным, як бачыце, лексіконам, лезе ў кішэню і такі дастае пасьведчаньне.
І праўда! у іх (для падобных выпадкаў) новыя пасьведчаньні! - што мент, што гэты самы - бачна, а ІМЯ - НЯМА! на абаротным баку дробным почыркам ў кутку задам наперад у ультрафіялеце.
Во мегапрыкол, праўда ж - яны самі афіцыйна для сабе прызнаюць што ім сорамна!!!
ладна, працягваем):
- Ну міліцыя. Але ж я тут сястру чакаю, дамовіліся на гэтым месцы сустрэцца. Рэальна.
- Ну отойдите в сторонку, ей скажете - сейчас у всех телефоны.
- Так у мяне тэлефон сеў! Рэальна! :)
- В переходе розетка есть, в туалете - там можно зарядиться.
*Во дык Дзякуй! Мая міліцыя - памочнік людзям! :)))* (запомніў)
Не спытаў праўда: зараднікі там таксама выдаюць? :)

Але ж уваходы-выхады зь пераходу на сьвет божы перакрылі - каб сястрычка не згубілася, прыйшлося спусьціцца ў пераход. Пастаялі там ля самых прыступак пару хвілін - ззаду тупат. Уся тая шобла гопнікаў (чалавек 20) рванула на той бок вуліцы. Тут ужо ўсё свабодна. Ля вакзалу, відаць, "спецмеропріятіе" рэзка скончылася :)

---
Бачна што пачаліся затрыманьні й наогул заваруха на тым баку - карэспандэнты рвуцца прам праз дарогу бегчы - але тут гаёвы стаіць, не пушчае парушаць ПДД.
Толькі адвярнуўся - уся куча прэсы рванула праз дарогу :)

Празь некалькі хвілін з боку заварухі сюды перабягае нейкая жанчына досыць сталага веку. Гаёвы й да яе дачапіўся, праўда хутка адпусьціў.

Яшчэ праз пару хвілін шобла гопнікаў вяртаецца. Праз праезджую частку напрасткі. Гаёвы маша машынам каб сталі і прапусьцілі.
Машыны сігналяць прама яму й гопнікам ў твар.

---
Увечары заходжу ў мэтро далёка ад месца мінулых падзей. Сумка ў мяне ўжо патаўсьцела, так што вядома што амапавец-ці-хто-ён-там зь мінашукальнікам мяне спыніў: "Откройте сумку пожалуйста".
Ну раскрыў. Памацаў ён там шмоткі, паводзіў сваёй палкай - нічога няма.
- У Вас документы какіе-нібудь есть?
Нешта новенькае... Я мог бы сказаць што мабыць няма, можа пашпарту і сапраўды з сабой не было - ну парыўся б ён у сумцы болей, пофіг, не сьпяшаюся...
Але я дастаю з кішэні працоўнае пасьведчаньне і паказваю (ужо лыбу даўлю, ага)
Мент курыць пасьведчаньне, падымае вочы мне ў раён трохі вышэй за жывот, зноў курыць пасьведчаньне...
Бачна што афігевае ня хіла :) А я проста прусь і лыбу не хаваю - Ага! ;)
Вяртае корачку й разыходзімся.


---
А, да - ля вакзалу яшчэ бабка старая была. Касьцярыла мянтоў на чым сьвет стаіць
- Я захацела і сюда прішла, чево ані мне тут указывают... Меня гасударства абакрала - хай бы мяне ўзялі, я б ім там расказала ўсё што пра іх думаю...
Што ж яны тварят-та! Эта ж наші деті!, а оні на ніх...
Пусть бы попробывал меня піхнуть - я б ему зонцікам!

Аплядысьменты.

P.S. Сустракаю на вакзале яшчэ ў пераходзе яшчэ адну знаёмую, яшчэ адну са СХваткі (былі СХватчыкі Лівэрпульцы, ЗБСаўцы і аж ня памятаю адкуль знаёмыя). Закрывае твар, чыхае. Жартам кажу: Не пужай народ што нібыта газам травілі!
Праз хвіліну цягне чыхаць самога. ну пераход - сквазьняк мабыць.
Выходзім наверх - абганяе мужык і пастаянна чыхае. Падыходзіць дзяўчына, пытаецца:
- Што, газ распылілі? Чего все чіхают?
- Да не, кажысь.
- А, это новая акція - теперь не хлопать а чіхать.
Пасьмяяліся.

А аказалася што газам такі травілі...
*** - можа й не менты травілі, а іх, у парадку самаабароны. ну так і правільна.

/пра аплядысьменты і мянтоў зноў жжот Растаеў /

ШОС

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

dzienn: (Default)
dzienn

December 2016

S M T W T F S
     1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 07:17 am
Powered by Dreamwidth Studios