dzienn: (there is Always Hope)


Дзінка ў чумаданіку

Чамадан задумваўся як ложак для маленькай Дзінкі. Маленькай яна ў яго не хацела. А як падрасла - раптам палюбіла. І даўно ўжо вырасла зь яго, не зьмяшчаецца - але кладзецца й кладзецца.

Дзінка ў чумаданіку

І чым большая Дзінка за чамадан, ужо за чумаданік, тым большая мілата...:)

Date: 2016-12-01 01:54 pm (UTC)From: [identity profile] aucubagold.livejournal.com
мілота!)

Date: 2016-12-01 06:12 pm (UTC)From: [identity profile] dzienn.livejournal.com
*можна не зьдзіўляцца што ва ўкраінскай такое слова ёсьць. Можа яно ёсьць і ў беларускай, я ня ведаю :)) Я дакладна ведаю што прамовіў яго сёньня ў першы раз. !
)
Edited Date: 2016-12-01 06:13 pm (UTC)
Page generated Sep. 25th, 2017 06:17 am
Powered by Dreamwidth Studios