dzienn: (падыходзь-налятай! :)))


HM Ambassador in Babrujsk

Нічога асаблівага — проста спадарыня Фіёна Гіб, Пасол Яе Вялікасьці, купляе ў Бабруйску зэфір.

HM Ambassador in Babrujsk

ничего особенного - просто госпожа Фиона Гиб, Посол Её Величества, покупает в Бобруйске зефир ;)

Date: 2016-11-07 08:39 am (UTC)From: [identity profile] volka-z-bolkava.livejournal.com
Воў, і дома паслоў залавіў, крутыя знаёмствы!
*і тырыпыры)

:)))

Date: 2016-11-07 09:27 am (UTC)From: [identity profile] dzienn.livejournal.com
Ды вось толькі пазнаёміцца й пасьпелі. Абяцала ўвесну прыехаць у Бабруйск, сустрэцца.

=р)

Date: 2016-11-08 06:36 am (UTC)From: [identity profile] volka-z-bolkava.livejournal.com
Відаць, ёй вельмі зефір бабруйскі спадабаўся ))

:р)
Page generated Sep. 25th, 2017 06:17 am
Powered by Dreamwidth Studios