dzienn: (bond..)

Заскочыў на фазэнду - а там мала што ўсходы кабачкоў буяюць ды агуркоў узыйшло больш чым у сяброў/суседзяў, дык і радзіскі ўжо вядро! І парэчкі ўжо кусты!!!

Таке життя :)


Date: 2016-06-18 06:47 am (UTC)From: [identity profile] veragodna.livejournal.com
Цяпер трэба думаць, як гэта ўтылізаваць :).

Date: 2016-06-19 08:12 pm (UTC)From: [identity profile] dzienn.livejournal.com
Думаю, ураджай добра схаваю))
у жывоцік))
Page generated Sep. 25th, 2017 06:18 am
Powered by Dreamwidth Studios