dzienn: (Ja. "default")


У траўні не было выразнай сваёй музыкі. Зусім. 6-я Аў новых тэм не прыносіла, 5я бабруйская прайшла аўральна, тыдзень наогул быў выбіты Дзінкай.
Але ў апошні дзень зьявілася нагода даць "прызавое месца" Юлянам).. але нешта стромна зноў даваць, толькі што былі другімі - і "ой баюся" яшчэ будуць)
А на рэшту дня само прычапілася й да ночы ў галаве круціцца.. і падыходзіць.
І бо з учорашняй бабруйскай Мазгабойкі - такой лёгкай добрай, пасьля якой столькі наслухаўся мягка кажучы цёплага добрага... І проста прыпевам канцэптуальным.
Тым больш трэба зразумець што адбываецца )..Date: 2016-06-02 05:26 pm (UTC)From: [identity profile] veragodna.livejournal.com
Хто тут сёння імяніннік і маўчыць? З Народзінамі! :)

Date: 2016-06-03 05:49 pm (UTC)From: [identity profile] dzienn.livejournal.com
трям) вунь там уночы адазваўся)
Page generated Sep. 25th, 2017 06:18 am
Powered by Dreamwidth Studios